Action vẽ chì cho Photoshop

Ảnh mình họa:


Mình đã làm video để các bạn dễ hiểu:


Download Action:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Ảnh Bìa Tâm Trạng] Anh Sẽ Về Sớm Thôi

Share Tut Report Apps Nguyên Thủy Link 767 Mới 767 - Thanh Huy IT