Chèn Photoshop online vào blogger

Chắc hẳn các bạn khi gõ Photoshop online thì nhiều trang có tiện ích này. Vậy làm sao để chèn nó vào blogger của bạn? Bước 1: Bạn vào Blogger - Trang - Trang mới
Bước 2: Chuyển qua tab HTML và dán code sau:
<iframe frameborder="0" id="csa" name="I1" src="https://apps.pixlr.com/editor/" style="height:700px; width: 100%;">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
Cuối cùng nhấn Xuất bản. Vậy là với cách đơn giản bạn đã chèn được tiện ích này vào blog. Chúc bạn thành công!
-Nguồn: Blog Star Trường IT

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Ảnh Bìa Tâm Trạng] Anh Sẽ Về Sớm Thôi

Share Tut Report Apps Nguyên Thủy Link 767 Mới 767 - Thanh Huy IT