10000 Font chữ dành cho thiết kế và designer cần gì cũng có | Star Trường IT

Đây là bộ font tổng hợp dành cho máy tính và photoshop, dành cho những người thiết kế.
10000 Font chữ dành cho thiết kế và designer cần gì cũng có
Thích font gì thì chỉ cài font đó thôi không cần cài hết một lượt đâu, kẻo lag máy tính đó. 
Thông tin file: 10000 Font 

Dung lượng 380MB

10000 Font chữ dành cho thiết kế và designer cần gì cũng có

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Ảnh Bìa Tâm Trạng] Anh Sẽ Về Sớm Thôi

Share Tut Report Apps Nguyên Thủy Link 767 Mới 767 - Thanh Huy IT